Akceptácia dopravných kariet

Dopravnú kartu DPMM je možné využívať u dopravcov zapojených do systému Transcard. Platí to aj naopak, pretože dopravné karty uvedených dopravcov sú platné v autobusoch DPMM.

Zoznam dopravcov zapojených do systému Transcard:

AD Púchov
ARRIVA Liorbus
ARRIVA Michalovce
ARRIVA Nitra
ARRIVA Nové Zámky
ARRIVA Trnava
DPM Košice
DPM Martin
DPM Považská Bystrica
DPM Prešov
DPM Žilina
DZS MKTRANS

eurobus
MDS Považská Bystrica
SAD Dunajská Streda
SAD Humenné
SAD Lučenec
SAD Poprad
SAD Prešov
SAD Prievidza
SAD Trenčín
SAD Žilina
SKAND Skalica