Linky MHD Martin

 • 1
  Martin, žel. stanica > Sever > Dolné Záturčie > Martin, žel. stanica
 • 2
  Martin, žel. stanica > Dolné Záturčie > Sever > Martin, žel. stanica
 • 3
  Vrútky, žel. stanica > Sever > Mládeže > Dolné Záturčie > Vrútky, žel. stanica
 • 4
  Vrútky, žel. stanica > Dolné Záturčie > J. Goliana > Sever > Vrútky, žel. stanica
 • 9
  Školská linka / School Bus
 • 10
  DPMM – Vrútky, žel. stanica
 • 11
  Martin, Ľadoveň (– ZŤS) – Vrútky, žel. stanica (– ŽOS)
 • 20
  DPMM – Medňanského – Nákladné nádražie – Vrútky, žel. stanica
 • 21
  Martin, Ľadoveň – Medňanského – Nákladné nádražie
 • 22
  DPMM – Ľadoveň – Nová Neografia
 • 23
  DPMM – Ľadoveň – Vrútky, žel. stanica – Kolónia Hviezda
 • 24
  DPMM – Vrútky, žel. stanica – Pamätník Karvaša a Bláhovca
 • 25
  DPMM – Vrútky, žel. stanica (– Pamätník K. a B.) – Turčianske Kľačany
 • 30
  DPMM – Dolné Záturčie – Vrútky, žel. stanica (– ŽOS)
 • 31
  Martin, Ľadoveň – Dolné Záturčie – Vrútky, žel. stanica (– ŽOS)
 • 32
  Martin, žel. stanica – Dolné Záturčie – Kolónia Hviezda
 • 33
  Hotel Turiec/Martin, nemocnica – Dolné Záturčie
 • 40
  DPMM – Stráne
 • 41
  Martin, Ľadoveň – Stráne
 • 42
  DPMM – ZŤS – Mládeže – Dolné Záturčie
 • 50
  Martin, Ľadoveň – Košúty, sídlisko (– ECCO)
 • 51
  Bystrička, Lázky – Košúty, sídlisko (– ECCO)
 • 52
  Tomčany – Košúty, sídlisko (– ECCO)
1
Martin, žel. stanica > Hotel Turiec > Sever > Košúty > Dolné Záturčie > Podháj > Martin, žel. stanica
Trasa linky:
Martin, žel. stanica
Nemocnica
Hotel Turiec
Hviezdoslavova
Dojčenský ústav
Štadión
Sever, obch. dom
Sever II.
Košúty, zdr. stred.
Košúty, nadjazd
Dolné Záturčie, cesta I/18
Dolné Záturčie, sídlisko
Dolné Záturčie II.
Dolné Záturčie I.
Horné Záturčie
Podháj III.
Podháj II.
Podháj I.
A. Pietra
Poliklinika Škultétyho
Hlavná pošta
Martin, žel. stanica

Linky MHD Martin

 • 1
  Martin, žel. stanica > Sever > Dolné Záturčie > Martin, žel. stanica
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Martin, žel. stanica
  Nemocnica
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stred.
  Košúty, nadjazd
  Dolné Záturčie, cesta I/18
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Martin, žel. stanica
 • 2
  Martin, žel. stanica > Dolné Záturčie > Sever > Martin, žel. stanica
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Martin, žel. stanica
  Nemocnica
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Podháj I.
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie, cesta I/18
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Martin, žel. stanica
 • 3
  Vrútky, žel. stanica > Sever > Mládeže > Dolné Záturčie > Vrútky, žel. stanica
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Priekopa II.
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  Červenej armády I.
  Mládeže
  MŠ Bagarova
  Podháj, J. Goliana
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. bridády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
 • 4
  Vrútky, žel. stanica > Dolné Záturčie > J. Goliana > Sever > Vrútky, žel. stanica
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj, J. Goliana
  Stráne, Hollého I.
  Mládeže
  Červenej armády II.
  Sever, obch. dom
  Server II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa II.
  Priekopa III.
  Vrútkym I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
 • 9
  Školská linka / School Bus
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Vrútky, žel. stanica
  Nákladné nádražie
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II.
  Vrútky, M.R. Štefánika
  Vrútky, ZŠ M. R. Štefánika
  Priekopa, Medňanského
  ZŠ Lipová
  Priekopa, Lipová
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  ZŠ A. Bernoláka
  A. Pietra
  Pokiklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  ZŠ Východná
  ZŠ A. Dubčeka
  ZŠ A. Bernoláka
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hajnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
  Vrútky, Hôrka
  Kolónia Hviezda I.
  Kolónia Hviezda II.
  Kolónia Hviezda III.
  Helsinská I.
  Helsinská II.
  Fínska
  Horná I.
  Horná II.
  Vrútky, Čachovský rad
  Vrútky, žel. stanica
 • 10
  DPMM – Vrútky, žel. stanica
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavoa
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa II.
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. bridády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Švermova
  Vrútky, Dielenská Kružná
  ŽOS Vrútky
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Priekopa II.
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 11
  Martin, Ľadoveň (– ZŤS) – Vrútky, žel. stanica (– ŽOS)
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Ľadoveň
  Nade Hejnej
  Jesenského
  Obchodná akadémia
  Martin, žel. stanica
  Robotnícka
  Tepláreň
  ZŤS, poliklinika
  Podháj, športová hala
  Červenej armády II.
  Hotel Turiec
  Hviezdoslava
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa II.
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Švermova
  Vrútky, Dielenská Kružná
  ŽOS Vrútky
  ŽOS Vrútky
  Vrútky, Dielenská Kružna
  Vrútky, Švermova
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Priekopa II.
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  Červenej armády I.
  Podháj, športová hala
  ZŤS, poliklinika
  Tepláreň
  Robotnícka
  Martin, žel. stanica
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
 • 20
  DPMM – Medňanského – Nákladné nádražie – Vrútky, žel. stanica
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa, I. kolónia
  Priekopa, I. kolónia, obchod
  Priekopa, Medňanského
  Vrútky, ZŠ M.R. Štefánika
  Vrútky, Sládkovičova
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II.
  Nákladné nádražie
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II.
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda I.
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Sládkovičova
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II.
  Nákladné nádražie
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II.
  Vrútky, M. R. Štefánika
  Priekopa, Medňanského
  ZŠ Lipová
  Lipová
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 21
  Martin, Ľadoveň – Medňanského – Nákladné nádražie
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Ľadoveň
  Nade Hejnej
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa I. kolónia
  Priekopa I. Kolónia, obchod
  Priekopa, Medňanského
  Vrútky, ZŠ M. R. Štefánika
  Vrútky, Sládkovičova
  Vrútky, Sv. Cyntia a Metoda II.
  Nákladné nádražie
  Nákladné nádražie
  Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II.
  Vrútky, M. R. Štefánika
  Priekopa, Medňanského
  ZŠ Lipová
  Lipová
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavá pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
 • 22
  DPMM – Ľadoveň – Nová Neografia
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Ľadoveň
  Ľadoveň, Nade Hejnej
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslava
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa, Rover
  Priekopa, Nová Neografia
  Priekopa, areál SIM
  Priekopa, Nová Neografia
  Priekopa, Rover
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Ľadoveň, Nade Hejnej
  Ľadoveň
  Stavbárska
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 23
  DPMM – Ľadoveň – Vrútky, žel. stanica – Kolónia Hviezda
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Ľadoveň
  Nade Hejnej
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty. zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa II.
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, MsÚ
  Vrútky, Hôrka
  Kolónia Hviezda I.
  Kolónia Hviezda II.
  Kolónia Hviezda, konečná
  Kolónia Hviezda, konečná
  Kolónia Hviezda II.
  Kolónia Hviezda I.
  Vrútky, Čachovský rad
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Priekopa II.
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Ľadoveň
  Stavbárska
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 24
  DPMM – Vrútky, žel. stanica – Pamätník Karvaša a Bláhovca
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslava
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty zdr. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa II.
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, MsÚ
  Vrútky, ev. kostol
  Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca I.
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca II.
  Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca II.
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca I.
  Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, ev. kostol
  Vrútky, Čachovský rad
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Priekopa II.
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 25
  DPMM – Vrútky, žel. stanica (– Pamätník K. a B.) – Turčianske Kľačany
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústv
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II
  Košúty, zdrav. stredisko
  Košúty, nadjazd
  Priekopa I.
  Priekopa II.
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, MsÚ
  Vrútky, ev. kostol
  Vrútky, Razc. Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca I.
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca II.
  Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca II.
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca I.
  Dolné Vrútky
  Lipovec, SKŠ
  Lipovec
  Turčianske Kľačany, most
  Turčianske Kľačany, ZŠ
  Turčianske Kľačany
  Turčianske Kľačany
  Turčianske Kľačany, ZŠ
  Turčianske Kľačany, most
  Lipovec
  Lipovec, SKŠ
  Dolné Vrútky
  Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca I.
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca II.
  Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca II.
  Vrútky, Karvaša a Bláhovca I.
  Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca
  Vrútky, ev. kostol
  Vrútky, Čachovský rad
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Priekopa II.
  Priekopa I.
  Košúty, Campo di Martin
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 30
  DPMM – Dolné Záturčie – Vrútky, žel. stanica (– ŽOS)
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesto Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Podháj I.
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, ŽOS Vrútky
  Vrútky, Dielenská Kružná
  Vrútky, Švermova
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 31
  Martin, Ľadoveň – Dolné Záturčie – Vrútky, žel. stanica (– ŽOS)
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Ľadoveň
  Nade Hejnej
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Podháj I.
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Priekopa III.
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Švermova
  Vrútky, Dielenská Kružná
  Vrútky, ŽOS Vrútky
  Vrútky, ŽOS Vrútky
  Vrútky, Dielenská Kružná
  Vrútky, Švermova
  Vrútky, žel. stanica
  Vrútky, Nábrežná
  Vrútky, I. čsl. brigády
  Priekopa III.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
 • 32
  Martin, žel. stanica – Dolné Záturčie – Kolónia Hviezda
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Martin, žel. stanica
  Nemocnica
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Podháj I.
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie I.
  Horné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Kolónia Hviezda I.
  Kolónia Hviezda II.
  Kolónia Hviezda, konečná
  Kolónia Hviezda, konečná
  Kolónia Hviezda II.
  Kolónia Hviezda I.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Martin, žel. stanica
 • 33
  Hotel Turiec/Martin, nemocnica – Dolné Záturčie
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Podháj I.
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj I.
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
 • 40
  DPMM – Stráne
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesto Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Mládeže
  Hollého I.
  Hollého II.
  Hollého III.
  Brezová
  Hrdinov SNP I.
  Hrdinov SNP II.
  Stráne
  Stráne
  Hrdinov SNP II.
  Hrdinov SNP I.
  Brezová
  Hollého III.
  Hollého II.
  Hollého I.
  Mládeže
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 41
  Martin, Ľadoveň – Stráne
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Ľadoveň
  Nade Hejnej
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Červenej armády I.
  Mládeže
  Hollého I.
  Hollého II.
  Hollého III.
  Brezová
  Hrdinov SNP I.
  Hrdinov SNP II.
  Stráne
  Stráne
  Hrdinov SNP II.
  Hrdinov SNP I.
  Brezová
  Hollého III.
  Hollého II.
  Hollého I.
  Mládeže
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
 • 42
  DPMM – ZŤS – Mládeže – Dolné Záturčie
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Dopravný podnik mesta Martin
  Turčan
  SAD
  Prieložtek
  Jesenského
  Obchodná akadémia
  Martin, žel. stanica
  Robotnícka
  Tepláreň
  ZŤS, poliklinika
  Podháj, športová hala
  Mládeže
  MŠ Bagarova
  Podháj, J. Goliana
  Podháj II.
  Podháj III.
  Horné Záturčie
  Dolné Záturčie I.
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie, sídlisko
  Dolné Záturčie II.
  Dolné Záturčie I.
  Horné Záturčie
  Podháj III.
  Podháj II.
  Podháj, J. Goliana
  Stráne, Hollého I.
  Mládeže
  Podháj, športová hala
  ZŤS, poliklinika
  Tepláreň
  Robotnícka
  Martin, žel. stanica
  Nemocnica
  Prieložtek
  SAD
  Turčan
  Dopravný podnik mesta Martin
 • 50
  Martin, Ľadoveň – Košúty, sídlisko (– ECCO)
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Ľadoveň
  Nade Hejnej
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, sídlisko
  Košúty, ECCO
  Košúty, ECCO
  Košúty, sídlisko
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Žel. stanica
  Nemocnica
  ZŠ Nade Hejnej
  Nade Hejnej
  Ľadoveň
 • 51
  Bystrička, Lázky – Košúty, sídlisko (– ECCO)
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Bystrička, Lázky
  Bystrička, Lesný závod
  Bystrička, centrum
  Bystrička, Agáty
  Hrby
  Odtoky, kúpalisko
  Ruppeldtova
  Prieložtek
  Jesenského
  Hotel Turiec
  Hviezdoslava
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, sídlisko
  Košúty, ECCO
  Košúty, sídlisko
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Martin, žel. stanica
  Nemocnica
  Prieožtek
  Ruppeldtova
  Odtoky, kúpalisko
  Hrby
  Bystrička, Agáty
  Bystrička, centrum
  Bystrička, Lesný závod
  Bystrička, Lázky
 • 52
  Tomčany – Košúty, sídlisko (– ECCO)
  Cestovné poriadky: Platné od 08.04.2024
  Trasa linky:
  Tomčany
  HBM Pharma
  Dom smútku
  Hotel Turiec
  Hviezdoslavova
  Dojčenský ústav
  Štadión
  Sever, obch. dom
  Sever II.
  Košúty, zdr. stredisko
  Košúty, sídlisko
  Košúty, ECCO
  Košúty, ECCO
  Košúty, sídlisko
  Košúty, kostol
  Sever II.
  Sever, obch. dom
  A. Pietra
  Poliklinika Škultétyho
  Hlavná pošta
  Nemocnica
  Národný cintorín
  Dom smútku
  MBH Pharma
  Tomčany